plaatje
Bungartz-register -- Uitleg
Homepage
Siemens
Bungartz
Register
Berning
Literature
Spring tines
Ads page (D)
Shows
Pictures
FAQ (and answers)
Links
About Michiel
Contact

Het doel van het Bungartz-register is om aan alle liefhebbers een compleet overzicht te bieden van alle Bungartz machines en trekkers die nog bestaan. Het register toont hoeveel machines per type er nog zijn. Verder staat bij veel Bungartz machines het bouwjaar niet op de typeplaatjes vermeld, in het register is dan bij benadering het bouwjaar te vinden door vergelijking met andere machines.

Eventueel is het via de beheerder mogelijk in contact te komen met de eigenaar van een andere machine, om gegevens uit te wisselen. Adresgegevens zullen nooit in het register gepubliceerd worden, alleen de achternaam en het land worden vermeld zodat de beheerder de machine kan identificeren. Indien gewenst kan een nummer ook opgenomen worden zonder naamsvermelding.

Beheerder: Michiel Hooijberg
      Nederland
      
Verklaring:
  s = serie (niet bij alle types, nummers volgens onderdeellijsten)

  t = toestand: 1=gerestaureerd;
         2=werkend;
         3=kleine defecten;
         4=grote defecten;
         5=voor de sloop;
         x=locatie onbekend, of vernietigd.

  k = originele kleur: g=groen met rode wielen;
            r=rood met gele wielen.

  land: NL = Nederland;
     D  = Duitsland;
     B  = België;
     USA = Verenigde Staten van Amerika;
     N  = Noorwegen;
     DK = Denemarken;
     FI = Finland;
     CAN = Canada;
     CZ = Tsjechië
     GH = Ghana

  fabr.: B=Bungartz, München;
     BP=Bungartz&Peschke, Hornbach.

  eigenaar: tussen haakjes de vorige eigenaar.
       Machines met "MH..." zijn van M. Hooijberg.Impressum
plaatje Return to the Bungartz register

© 1996-2014 Michiel Hooijberg